12. oktober 2015
Taler:

På gudstjenesten i kveld er det Oddny Hetland som taler. Hun tar utgangspunkt i teksten fra 1. Kor 2,9-12.